Bệnh về máu

Chúng ta cần máu để tồn tại vì máu mang oxy và chất dinh dưỡng đến tất cả các bộ phận, bảo đảm các chức năng của cơ thể hoạt động bình thường. Những rối loạn về máu có thể ảnh hưởng đến hồng cầu, bạch cầu, huyết tương và tiểu cầu. Tìm hiểu ngay!

Bài viết mới

Bài viết về Bệnh về máu